Situated Novelty.
Maarten Janssen.

STELLINGEN

Stellingen / propositions behorend bij het proefschrift:
SITUATED NOVELTY
A study on healthcare innovation and its governance


 1. Zolang innovatie enkel gezien wordt als iets nieuws, dreigt haar waarde verloren te gaan. (this thesis)
 2. Het onderscheid tussen innovatie en verandering is niet langer relevant als men inziet dat een innovatie en haar waarde slechts in lokale prakti jken tot stand komt en betekenis krijgt. (this thesis)
 3. Een eenmalige zoektocht naar de juiste condities voor innovatie biedt valse hoop op blijvende versterking van de innovatiekracht, deze schuilt namelijk ook in het vermogen om het werk dat inherent is aan innovatie blijvend te faciliteren. (this thesis)
 4. Het managen van innovatie vraagt net als de ontwikkeling van een beroepsgroep om professionals die vooral goed in staat zijn om gezamenlijk, continu en professioneel te improviseren. (this thesis)
 5. Governance van innovatie vraagt om loslaten, uitproberen en creatief experimenteren, maar net zo goed om vasthouden, verantwoordelijkheid en gerichte reflectie op de normativiteit van innovaties. (this thesis)
 6. Innovatie is georganiseerd geluk; dit is geen eenvoudig proces. Het lijkt slechts intelligent omdat het zijn mislukte pogingen goed weet te verbergen. (vrij naar Taleb, Verburgh)
 7. One has to look beyond the figures to really figure something out: hoogspringers die met de maatstaven voor hardlopers worden beoordeeld, maken slechts ogenschijnlijk geen meters. (vrij naar Dehue, Von Eiff )
 8. Het managen van innovatie is als een 'downhill mountainbike ride'. Met oog voor de omgeving en materieel moet je vooral durven loslaten om te kunnen sturen.
 9. Research is formalized curiosity; it is poking and prying with the purpose of giving voice to ideas that others already felt were important. (vrij naar Hurston en Dehue)
 10. Zolang het wetenschapssysteem de beoefening van wetenschap niet als teamsport ziet, zal zij vooral gekenmerkt worden door monodisciplinaire resultaten en individualisti sch gedrag van haar beoefenaars.
 11. The real act of discovery consists not in finding new lands, but in seeing with new eyes. Nevertheless, sometimes one needs to visit these lands first, to be able to do so (vrij naar Marcel Proust)